Privatläkare – för snabb vård

I Sverige har vi både offentlig och privat vård. Många privatläkare har avtal med landstinget eller kommunen. Men det finns även privatläkare som inte får någon ersättning av kommun och landsting, vilket innebär att de allmänna patientavgifterna inte gäller – det är fri prissättning.


Privatläkare

Rättigheter och pris

Du har samma rättigheter att gå till en privatläkare som till en läkare som arbetar inom landsting eller kommun. Men förutsättningarna är att privatläkaren är finansierad av den offentliga sektorn. Går du till en privatläkare som har ett landstings- eller kommunavtal är även prissättningen densamma.

Annan privatvård

Det finns privatvård och privatläkare som inte är offentligt finansierade. Det innebär att de inte får någon ersättning av landstinget för behandlingar. Exempelvis operationer för närsynthet, plastikoperationer, vaccinationer, hälsokontroller av vissa slag och psykoterapi är inte offentligt finansierade – dock inte all psykoterapi.

Men även här finns det undantag. Vid plastikkirurgiska ingrepp kan du exempelvis få operationen betald om det finns medicinska skäl.

Exempel på skäl som kan göra att du får en plastikoperation betald är om du har väldigt stor byst och måste göra en bröstförminskning. Ett annat exempel kan vara att du har så stora komplex över något  på din kropp som ger så pass svåra psykiska besvär att du inte kan fungera normalt i livet.

Vårdval

I Sverige får alla medborgare välja själva var de vill bli vårdade. Här spelar det ingen roll om det är privatläkare eller landsting- och kommunägt. Detta kallas för vårdvalsystem. Det kan däremot vara bra att vet att om du väljer att gå till ett privatsjukhus måste du få en remiss via vårdcentralen. Du kan även behöva vänta väldigt länge på att få en kallelse.

Privat sjukvårdsförsäkring

Vill du ha vård och behandling snabbt och slippa långa väntetider ska du teckna en privat sjukvårdsförsäkring. De flesta försäkringsbolag erbjuder sjukvårdsförsäkringar som är kopplade till den privata vården.

Med en privat sjukvårdsförsäkring kan du exempelvis få sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, ersättningar, vårdgaranti, specialistvård, operationstider, eftervård, hjälpmedel och en rad olika behandlingar.

Med en sjukvårdsförsäkring får du ofta vård och behandling inom två veckor.

Allmänna avgifter

I Sverige är det billigt med sjukvård om du jämför med resten av världen. Du behöver aldrig betala mer än 1100 kronor per år för sjukvård. Efter 1100 kronor får du nämligen ett frikort. Har du inte med dig ditt frikort vid besöket måste du däremot betala som vanligt. Tar du kvitto som visar att du betalat och tar med dig frikortet vid nästa besök återbetalas avgiften.

Läkarbesök hos vårdcentralen: 150-250 kronor

Gynekologbesök: 200-350 kronor

Specialistvård: 150-350 kronor

Akutbesök: 220-400 kronor

Gynekologisk hälsokontroll: Upp till 200 kronor